Sofia Landström – practicing researcher, educator and writer

Exhibitions are a tool, not the result. Art should open up for a democratic dialog and rethink the ‘ordinary’ exhibition practises. Martha Rosler: “art make difference to a social movement only when it is made in cognizance of those movements.” . Exhibition making can be a model of resistance, a tool and not the result.

Gör om! Gör rätt! – Ny Workshop

Gör om! Gör rätt! Logo white background

Jag och Karin Annebäck har tagit fram en workshop om alternativ historieskrivning, vi kommer arbeta med gymnasieelever på estetiska program i Skåne och ge dem en inblick i vilka konstnärer som hade kunnat få plats i historien om det givits dem!

Workshopen Gör om! Gör rätt! är framtagen för att främja något vi saknade under våra studier i konsthistoria, nämligen en bredare representation än bara vita män i böckernas personregister. För de finns ju där! Kvinnorna, icke-vita och icke-binära, som utövare av både de traditionella konstarterna och alternativ undergroundkultur. Men det står inte om dem i läromedlen. Gör om! Gör rätt! synliggör den maktstruktur genom vilken västvärldens konsthistoria har skrivits och motverkar på ett konkret sätt en återupprepning av samma kanon.

Workshopen presenterar ett brett utbud av alternativ till de manliga konstnärsgenierna som Michelangelo, Caspar David Friedrich och Jackson Pollock. Istället för Caravaggio skulle historieböckerna kunna presentera Artemisa Gentileschi. I relation till Antonio Canova skulle Edmonia Lewis kunna diskuteras och varför inte skriva om Eva Hesse istället för Sol Le Witt? Elevernas uppgift är att hjälpas åt att placera dessa personer i den historieskrivning, som redan finns och på så vis förklara och förstå deras betydelse för konsten och det kreativa fältets utveckling. Resultatet av workshopen blir en egenskriven booklet som eleverna får med sig hem och kan använda för framtida referenser.

nykonsthistoria@gmail.com

Logga av : Karim Mortada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 18, 2015 by in Uncategorized.
%d bloggers like this: